May 292014
 

Ephraim Luzzatto (1729 – 1792)
Chana, Graceful Doe

Chana, graceful doe, O how you carry
Triumph o’er ev’ry girl with your looks’ splendor
For sweeter than fine wine’s the love you tender
Which draws forth hearts intent on making merry.

Draw not your beauty’s bow, I pray you spare me,
Against the arrows of your eyes I’m no contender.
Bring a scarf to hide your face, for I surrender;
Of that red wrath I’m weary and I’m wary.

O glory, grace and beauty all completed,
Your place among the cherished chosen earning,
For with all these my heart you have defeated.

Bright sparks fly forth from where your neck curves turning,
The form of loveliness, no blemish meted;
The glare of flame and fire within is burning.

אפרים לוצאטו
חנה איילת חן

 
חַנָּה אַיֶלֶת חֵן אַתְּ כִּי תִתְמֹכִי
כָּבוֹד עַל הַבָּנוֹת בִּצְבִי מַרְאַיִךְ
אַתְּ כִּי מִיֵּין הַטּוֹב טוֹבוּ דוֹדַיִךְ
וּלְהִתְעַנֵּג בָּהֶם כָּל לֵב תִּמְשֹׁכִי.
 
אֶת קֶשֶׁת יִפְעַתֵךְ אַל נָא תִדְרֹכִי
אַל יִמְחַצוּנִי נָא חִצֵּי עֵינַיִךְ
הָבִיאִי הַצָּעִיף כַּסִי פָנַיִךְ
מִן הָאָדֹם הַזֶּה עָיֵף אָנֹכִי.
 
הַהוֹד עִם הֶהַדַר הַחֵן וָיֹפִי
כִּי לִבְחִירֵי חֶמְדָּה עֶדְנָה תִהְיֶינָה
בָּהֵנָּה אַתְּ אֶת לִבָּתִּי תִגֹּפִי.
 
מֵחֶלְקַת צַוָּארֵךְ זִיקוֹת תֵּצֶאנָה
וָצֶלֶם הַנָּאוָה זַכָּה מִדֹּפִי
נֹגַהּ אֵשׁ לֶהָבָה תּוּקַד מִמֶּנָּה.
י

Transliteration/תעתיק:

Ḥanáh ‘ayélet ḥein ‘at ki titmókhi
Kavód ʕal ha-banót bitzví mar’áyikh
‘At ki mi-yéin ha-tóv tovú dodáyikh
U-lehitʕanéig bahém kol leiv timshókhi.

‘Et qeset yifʕatéikh ‘al na tidrókhi
‘Al yimḥatzúni na ḥitzéi ʕeináyikh
Haví’i ha-tzaʕíf kasí fanáyikh
Min ha-‘adóm ha-zéh ʕayéif ‘anókhi.

Ha-hód ʕim he-hadár ha-ḥéin va-yófi
Ki livḥiréi ḥemdáh ʕednáh tihyénah
Ba-héinah ‘at ‘et libatí tigófi.

Mei-ḥelqát tzavaréikh ziqót teitzénah
Va-tzélem ha-naváh zakáh mi-dófi
Nógah ‘eish lehaváh tuqád miménah.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Are you a Russian spam robot? Prove it: *