May 212014
 

Yosef Tzarfati (? – 1527)
Stir Yourselves and Cry

O, stir yourselves and cry, hold like a rock,
  You House of Jacob, to the straight and clean
Abhor this furied folk of Belial
  And every part of Rome and Italy
Before you perish with their sins, before
  Their land expels and hurls you out to flee
Before the rage and wrath shall surge and rise
  Before the murk of Sheol’s depths you see
O, shake them off, awake and turn away
  O, leave this path, of Amalek be free.

יוסף צרפתי
השתעשעו ושעו

 
הִשְׁתַּעְשְׁעוּ וּשְׁעוּ כְּצוּר חִזְקוּ
 בֵּית יַעֲקֹב הַקַּב וְהַנָּקִי
גַּעֲלוּ בְעָם נִזְעָם בְּלִיַּעַל
 וּבְכָל־גְּלִיל רוֹמִי וְאִיטַלְקִי
טֶרֶם בְּחֶטְאָם תִּסְפוּ טֶרֶם
 אַרְצָם תְּגָרֶשְׁכֶם וְחוּץ תָּקִיא
טֶרֶם חֲרוֹן אַף רָם וּמִתְנַשֵּׂא
 מַשְׁפִּיל שְׁאוֹל לִרְאוֹת וּמַעְמִיקִי
הִתְנַעֲרוּ עוּרוּ פְּנוּ לָכֶם
 סֻרוּ רְדוּ מִתּוֹךְ עֲמָלֵקִי.
י

Transliteration/תעתיק:

Hishtaʕsheʕú u-shʕú ke-tzúr ḥizqú
Beit yaʕaqóv ha-qáv ve-ha-naqí
Gaʕalú ve-ʕám nizʕám beliyaʕál
Uv-khól gelí romí ve-‘italqí
Térem be-ḥet’ám tisfú térem
‘Artzám tegareshkhém ve-ḥutz taqí
Térem ḥarón ‘af ram u-mitnaséi
Mashpíl she’ól lir’ót u-maʕmiqí
Hitnaʕarú ʕúru penú lakhém
Súru redú mi-tókh ʕamaleiqí.