Dec 102013
 

Have I mentioned that you’re going to die?

David Vogel (1891 – 1944)
Far Away from Us Is the Ship

Far away from us is the ship,
the water will blacken to night —
but ours is to row and to row.

Two old-timers said in their heart:
at a summer day’s height
the grandchildren play
gleeful as cubs of a lion —
but ours is to know rest is better
than the torment of years.

For heaven will blue unto morning —
let the children keep sleeping,
until the black ship passes by.

דוד פוגל
רחוקה ממנו הספינה


רְחוֹקָה מִמֶּנוּ הַסְּפִינָה,
הַמַּיִם יַשְׁחִירוּ לַלַּיְלָה —
אַךְ לָנוּ חֲתֹר וַחֲתֹר.

שְׁנַיִם יְשִׁישִׁים אָמְרוּ בְלִבָּם:
בְּעֶצֶם יוֹם קַיִץ
יְשַׂחֲקוּ הַנְּכָדִים
כְּגורֵי אֲרָיוֹת צוֹהֲלִים —
אַךְ לָנוּ טוֹבָה הַמְּנוּחָה
מִסֵּבֶל הַשָּׁנִים.

כִּי יַכְחִיל הַשַּׁחַק לַבֹּקֶר —
תְּנוּ לִילָדִים עוֹד תְּנוּמָה,
עַד תַּעֲבֹר הַסְּפִינָה הַשְּׁחוֹרָה.
י

Transliteration/תעתיק:

Reḥoqáh miménu ha-sefináh,
ha-máyim yashḥíru la-láilah —
‘akh lánu ḥatór va-ḥatór.

Shenáyim yeshishím ‘amrú ve-libám:
be-ʕétzem yom qáyitz
yesaḥaqú ha-nekhadím
ke-guréi ‘arayót tzohalím —
‘akh lánu továh ha-menuḥáh
mi-séivel ha-shaním.

Ki yakhḥíl ha-sháḥaq la-bóker —
Tenú liladím ʕod tenumáh,
ʕad taʕavór ha-sefináh ha-sheḥoráh.

Dec 102013
 

You’re going to die.

Yosef Tzarfati (? – 1527)
Time Shall Reap

Time shall reap, and never shall think to restore,
All the grace that once he had sown ‘cross your brow;
The high throne that you thought was yours evermore
Will be brought in the end to Sheol, I vow;
And this rope that your glory’s bound me with sure
Time will cut with hooks and the shares of his plow;
It is Time who casts down, who lifts and renews,
And who metes out fair judgment to the abused.

יוסף צרפתי
זמן החן אשר זרע במצחך


זְמַן הַחֵן אֲשֶׁר זָרַע בְּמִצְחֵךְ
יְאַסְּפֵהוּ וְלֹא יוֹסִיף לְתִתּוֹ
וְכֵס גָּבְהֵךְ אֲשֶׁר חָשַׁבְתְּ לְנִצְחֵךְ
שְׁאוֹל יוּרַד בְּבֹא יוֹמוֹ וְעִתּוֹ
וְחֶבֶל בּוֹ קְשַׁרְתִּינִי בְּנִצְחֵךְ
זְמָן יִכְרֹת בְּמַזְמַרְתּוֹ וְאֵתוֹ
זְמַן מַשְׁפִּיל זְמַן מֵרִים וּמֵקִים
וְעוֹשֶׂה דִין וּמִשְׁפָּט לַעֲשׁוּקִים.
י

Transliteration/תעתיק:

Zemán ha-ḥéin ‘ashér zaráʕ be-mitzḥéikh
Ye’asféihu ve-ló yosíf letitó
Ve-khéis govhéikh ‘ashér ḥashávt le-nitzḥéikh
She’ól yurád be-vó yomó ve-ʕitó
Ve-ḥével bo qeshartíni be-nitzḥéikh
Zemán yikhrót be-mazmartó ve-‘eitó
Zemán mashpíl zemán meirím u-meiqím
Ve-ʕoséh din u-mishpát la-ʕashuqím.