Feb 062013
 

Getting old does suck.

Mordechai d’Ato (1525 – 1601?)
Do Not Dare to Defame Me

Do not dare to defame me as I sing all my days
  A song of love’s raptures, though I may be aging
Does the kindling not burn that a brand underlays?
  My heart thus is wakeful e’en when I am sleeping.
I’ve known love for my darling, and how it’s ablaze,
  I’ve loved her as if my soul on her were leaning
Though like moonlight my hair may be shading towards greys,
  My nature’s unchanged; upon her I’ve been gazing.
But to teach this young maiden all wisdom’s sage ways
  I’m kept now from doing, though how I’ve been yearning!

מרדכי דאטו
אל תלעגו עלי

 
אַל תִּלְעֲגוּ עָלַי כִּי כַיוֹם אָשִׁירָה
 בְּפִי שִׁיר עֲגָבִים וַאֲנִי זָקַנְתִּי
תַּחַת דֶּשֶׁן גַּחֶלֶת הֲלֹא בוֹעֵרָה
 כֵּן בְּקִרְבִּי לֵב עֵר גַּם עֵת כִּי יָשַׁנְתִּי
אֶל זוּגָתִי אַהַב וְהוּא בְּתַבְעֵרָה
 כִי אֲהַבְתִיהָ כְנַפְשִׁי בָּהְ נִשְׁעַנְתִּי
נִשְׁתַּנָּה שְׂעָרִי לְגָוֶן סַהֲרָא
 תְּכוּנָתִי לֹא כֵן וּבָהּ הִתְבּוֹנַנְתִּי
אַךְ לְלַמֵּד דַּעַת אֶל זֹאת הַצְּעִירָה
 עֲצוּרָה לִי עַתָּה וְאֶל זֶה כִוַּנְתִּי.
י

Transliteration/תעתיק:

‘Al tilʕagú ʕalái ki kha-yóm ‘ashiráh
Be-fí shir ʕagavím va-‘aní zakánti
Táḥat déshen gaḥélet ha-ló voʕeiráh
Kein be-kirbí leiv ʕeir gam ʕeit ki yashánti
‘El zugatí ‘áhav ve-hú be-tavʕeiráh
Khi ‘ahavtíha khe-nafshí bah nishʕánti
Nishtanáh seʕarí le-gáven sahará
Tekhunatí lo khein u-váh hitbonánti
‘Ak lelaméid dáʕat ‘el zot ha-tzeʕiráh
ʕatzuráh li ʕatáh ve-‘él zeh khivánti.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Are you a Russian spam robot? Prove it: *