Dec 202012
 

A Jewish sonnet to…Cupid? Kefiroh! Avoydos elilim! And the poet’s brother was such a tzaddik too! May our doyr never see such reshoyim and their melitzoys among the oholei Toyreh, rachmono litzlan.

Ephraim Luzzatto (1729 – 1792)
For Fierce as Death Is Love

O brothers! O lads! If you would survey
The lovely blind boy there before you opposed,
Uncover your eyes and look well, I pray,
For he’s hiding arrows in the folds of his clothes.

How soft are his lips, fairly dripping are they;
All pleasure and joy and delight from them flows.
Yet his thoughts are perverse; they encompass, I say
All treason, all evil, all guiles, all woes!

For I too have long since been drawn to him,
And he who had mocked me a year and half
Graciously granted me my lustful whim.

But just as before, he then drew with a start
His most dreadful bow, shooting me with a laugh,
And see how the wound has spread out in my heart!

אפרים לוצאטו
כי עזה כמוות אהבה

 
אַחַי הַבַּחוּרִים, אִם נָא תַשְׁקִיפוּ
הַיֶּלֶד הָעִוֵּר נָאוֶה מִנֶּגֶד,
גַּלּוּ אֶת עֵינֵיכֶם וּרְאֹה הוֹסִיפוּ,
כִּי הוּא מַסְתִּיר חִצִּים תַּחַת הַבֶּגֶד.
 
הֵא שִׂפְתוֹתָיו רַכּוּ, הַטֵּף יַטִּיפוּ
כָּל-עֹנֶג, כָּל-שָׂשׂוֹן, כָּל-טוּב, כָּל-מֶגֶד.
רַק שַׁרְעַפָּיו זָרִים, הַקֵּף יַקִּיפוּ
כָּל-אָוֶן, כָּל-מִרְמָה, כָּל-רִיב, כָּל-בֶּגֶד.
 
גַּם אָנֹכִי מֵאָז אֵלָיו נִקְרֵאתִי,
אַף הוּא כִמְצַחֵק בִּי שָׁנָה וָחֵצִי,
חָנַנִי בִנְדָבָה מַה הִתְאַוֵּיתִי.
 
אוּלָם כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם דָּרַךְ עַד רֶגַע
קַשְׁתּוֹ הַנּוֹרָאָה וַיּוֹר בִּי חֵצִי,
וּרְאוּ כִי בִלְבָבִי פָשָׂה הַנֶּגַע.
י

Transliteration/תעתיק:

‘Aḥái ha-baḥurím, ‘im na tashkífu
Ha-yéled ha-ʕivéir navéh mi-néged,
Galú ‘et ʕeineikhém u-re’óh hosífu,
Ki hu mastír ḥitzím táḥat ha-béged.

Hei siftotáv rakú, hatéif yatífu
Kol ʕóneg, kol sasón, kol tuv, kol méged.
Rak sharʕapáv zarím, hakéif yakífu
Kol ‘áven, kol mirmáh, kol riv, kol béged.

Gam ‘anokhí mei’áz ‘eiláv nikréiti,
‘Af hu khi-metzaḥéik bi shanáh va-ḥéitzi,
Ḥanáni vi-nedaváh mah hitavéiti.

‘Ulám ki-temól shilshóm darákh ʕad régaʕ
Kashtó ha-nora’áh va-yór bi ḥeitzí,
U-re’ú khi vi-levaví fasáh ha-négaʕ.

  One Response to “Ephraim Luzzatto, “Ki `Azah kha-Mavet ‘Ahavah””

  1. I think i am gong to chose this one

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Are you a Russian spam robot? Prove it: *