Oct 232012
 

An ambivalent eulogy for Lehi founder Avraham Stern.

Yonatan Ratosh (1908 – 1981)
In Purple

You did not nurse my mother’s breasts, my brother
  the same oil did not anoint us.
There’s but the grave – alone and broad
into which falls star after star.
Every man whose star has died
Every man with his high heart’s pride
  — for in those days there was no king
  A man did what was right in his own eyes.

And every man — in blood shall pay.
And with his brothers pass away.
  And every man trods on the way –
  the heroes stride perdition’s verge.
And with his bones he’ll pave the way,
  the highway that ascends in purple.

You did not nurse my mother’s breasts, my brother
  the same death hasn’t found us.
There’s but the crown — alone and far.
To which each and every head must bow.
Every man with burning wrath might draw
the sword with which he’d set his law
— for in those days there was no king,
a man did what was right in his own eyes.

And every man — in blood shall pay.
And with his brothers pass away.
  And every man trods on the way –
  the heroes stride perdition’s verge.
And with his bones he’ll pave the way,
  the highway that ascends in purple.

You are the first — a dog put down.
You are the first — to walk the way:
  to tread atop the heights – alone
  to hew a grave of your very own.
You are the first when men’s blood flows
You are the first when time arose
  — for in those days there was no king
  a man did what was right with his own blood.

And every man — in blood inscribed
and every man — gathered to his tribe
and every man — his footsteps stride
as the shofar sounds, on perdition’s verge.
  And every man with his blood’s black
  will dye the blueness of the flag in purple.

יונתן רטוש
בארגמן


לֹא יָנַקְתָּ שְׁדֵי אִמִּי, אַחָא,
 וְלֹא שֶׁמֶן אֶחָד מְשָׁחָנוּ.
וְרַק הַבּוֹר — אֶחָד הוּא וְרָחָב
אֵלָיו יִפֹּל כּוֹכָב אַחַר כּוֹכָב.
אִישׁ וָאִישׁ וְשֶׁבֶר כּוֹכָבו
אִישׁ וָאִישׁ וְגֹבַהּ לְבָבוֹ
 — כִּי בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ
 וְאִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה.

וְאִישׁ וָאִישׁ — יְשַׁלֵּם בְּדָמָיו.
וְאִישׁ וָאִישׁ — יִסָּפֶה עַל אֶחָיו.
 וְאִישׁ וָאִישׁ: לְדֶּרֶךְ פְּעָמָיו —
 וְהֹלֶם גִבּוֹרִים עַל פִּי אָבְדָּן.
וְאִישׁ וָאִישׁ יְרַפֵּד בַּעֲצָמָיו
 אֵם הַדֶּרֶך הָעוֹלָה בָּאַרְגָּמָן.

לֹא יָנַקְתָּ שְׁדֵי אִמִּי, אַחָא,
 וְלֹא מָוֶת אֶחָד מְצָאָנוּ.
וְרַק הַכֶּתֶר — אֶחָד הוּא וְרָחוֹק
אֵלָיו יִשַּׁח כָּל רֹאשׁ וָרֹאשׁ כַּחֹק.
אִישׁ וָאִישׁ וְלַהַט חֲמָתוֹ
אִישׁ וָאִישׁ וְחֶרֶב מִשְׁפָּטוֹ
— כִּי בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ
וְאִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה.

וְאִישׁ וָאִישׁ — יְשַׁלֵּם בְּדָמָיו.
וְאִישׁ וָאִישׁ — יִסָּפֶה עַל אֶחָיו.
 וְאִישׁ וָאִישׁ: לְדֶּרֶךְ פְּעָמָיו —
 וְהֹלֶם גִבּוֹרִים עַל פִּי אָבְדָּן.
וְאִישׁ וָאִישׁ יְרַפֵּד בַּעֲצָמָיו
 אֵם הַדֶּרֶך הָעוֹלָה בָּאַרְגָּמָן.

אַתָּה רִאשֹׁון — כַּכֶּלֶב הַמּוּמָת.
אַתָּה רִאשֹׁון — בַּדֶּרֶך הָאַחַת:
 הַדּוֹרֵךְ עַל בָּמוֹתָיו — לְבַדּוֹ
 הַחוֹצֵב לוֹ קֶבֶר בְּיָדוֹ.
אַתָּה רִאשֹׁון לְשֶׁפֶךְ הַדָּמִים
אַתָּה רִאשֹׁון לְרֵאשִׁית הַיָּמִים
 — כִּי בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ
 וְאִישׁ הַיָּשָׁר בְּדָמָיו יַעֲשֶׂה.

וְאִישׁ וָאִישׁ יִכָּתֵב בְּדָמָיו
וְאִישׁ וָאִישׁ יֵאָסֵף אֶל עַמָּיו
וְאִישׁ וָאִישׁ — וְהֹלֶם פְּעָמָיו
שׁוֹפָר בַּגִבּוֹרִים עַל פִּי אָבְדָּן.
 וְאִישׁ וָאִישׁ יְצַבַּע בִּשְׁחוֹר דָּמָיו
 סוּת הַדֶּגֶל בִּתְכֹלוֹ אַרְגָּמָן.
י

Transliteration/תעתיק:

Lo yanákta shedéi ‘imí, ‘áḥa,
Ve-ló shémen ‘eḥád meshaḥánu.
Ve-rák bor – ‘eḥád hu ve-raḥáv
‘Eiláv yipól kokháv ‘aḥár kokháv.
‘Ish va-‘ísh ve-shéver kokhavó
‘Ish va-‘ísh ve-góvah levavó
– ki ba-yamím ha-héim ‘ein mélekh
Ve-‘ísh ha-yashár be-ʕeináv yaʕaséh.

Ve-‘ísh va-‘ísh – yeshaléim be-damáv.
Ve-‘ísh va-‘ísh – yisaféh ʕal ‘eḥav.
Ve-‘ísh va-‘ísh: la-dérekh peʕamáv –
Ve-hólem giborím ʕal pi ‘ovdán.
Ve-‘ísh va-‘ísh yerapéid ba-ʕatzamáv
‘Eim ha-dérekh ha-ʕoláh ba-‘argamán.

Lo yanákta shedéi ‘imí, ‘áḥa,
Ve-ló mávet ‘eḥád metza’ánu.
Ve-rák ha-kéter – ‘eḥád hu ve-raḥók
‘Eiláv yisháḥ kol rosh va-rósh ka-ḥók.
‘Ish va-‘ísh ve-láhat ḥamató
‘Ish va-‘ísh ve-ḥérev mishpató
– ki ba-yamím ha-héim ‘ein mélekh
Ve-‘ísh ha-yashár be-ʕeináv yaʕaséh.

Ve-‘ísh va-‘ísh – yeshaléim be-damáv.
Ve-‘ísh va-‘ísh – yisaféh ʕal ‘eḥav.
Ve-‘ísh va-‘ísh: la-dérekh peʕamáv –
Ve-hólem giborím ʕal pi ‘ovdán.
Ve-‘ísh va-‘ísh yerapéid ba-ʕatzamáv
‘Eim ha-dérekh ha-ʕoláh ba-‘argamán.

‘Atáh rishón – ka-kélev ha-mumát.
‘Atáh rishón – ba-dérekh ha-‘aḥát:
Ha-doréikh ʕal bamotáv – levadó
Ha-ḥotzéiv lo kéver be-yadó.
‘Atáh rishón le-shéfekh ha-damím
‘Atáh rishón le-reishít ha-yamím
– ki ba-yamím ha-héim ‘ein mélekh
Ve-‘ísh ha-yashár be-damáv yaʕaséh.

Ve-‘ísh va-‘ísh yikatéiv be-damáv.
Ve-‘ísh va-‘ísh yei’aséif ‘el ʕamáv.
Ve-‘ísh va-‘ísh – ve-hólem peʕamáv –
Shofár ba-giborím ʕal pi ‘ovdán.
Ve-‘ísh va-‘ísh yetzabáʕ bisheḥór damáv
Sut ha-dégel bitkholó ‘argamán.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Are you a Russian spam robot? Prove it: *